Maja e malit me te larte ne Europe Elbrus 5642m. Rusi. 05 Gusht 2014

blog comments powered by Disqus